Giới thiệu chung

Hệ thống Quản lý, giám sát các dự án đầu tư là phần mềm quản lý thông tin các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phố. Hệ thống quản lý đầy đủ các quy trình từ thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến giám sát, theo dõi dự án sau khi thực hiện đầu tư.


CÁC TÍNH NĂNG

Trước quyết định đầu tư

B1

Chấp thuận chủ trương đầu tư.

B2

Lựa chọn nhà đầu tư.

B3

QĐ Chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận ĐK đầu tư.

Sau quyết định đầu tư

B4

Ký quỹ.

B5

Thực hiện thủ tục khác liên quan đến dự án.

B6

Báo cáo giám sát đầu tư.

Sơ đồ tổng quan

diagram

Giá trị mang lại

check Hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động

Hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị tham gia quản lý từ chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư; công tác giám sát đầu tư đối với các dự án sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngoài ra còn hỗ trợ tốt trong công tác tổng hợp, thống kê thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

check Hỗ trợ nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan

Theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ của từng khâu thủ tục, các mốc thời gian quan trọng (thời gian bằng đầu nộp hồ sơ, hết hạn nộp hồ sơ đấu giá/ đấu thầu, thời gian đăng tải danh mục…) đối với các dự án đang xử lý; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà đầu tư để biết và triển khai thực hiện.

check Hỗ trợ lãnh đạo tỉnh/thành phồ.

Theo dõi, quản lý, giám sát quá trình xử lý, và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phồ.

gia-tri-mang-lai

Đăng ký tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp hoặc phần mềm mà bạn đang quan tâm!